1. Deneme Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
2 ) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
3 ) “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
4 ) I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
5 ) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
6 ) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
7 ) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
8 ) Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
9 ) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10 ) Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
11 ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
12 ) I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
13 ) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
14 ) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
15 ) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16 ) Aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
17 ) I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18 ) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
19 ) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
20 )
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?
21 ) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
22 )
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
23 ) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
24 ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiuzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
25 ) Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
26 )
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?
27 ) Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
28 ) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
29 ) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
30 ) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
31 ) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
32 ) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
33 ) Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
34 ) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
35 ) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
36 ) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
37 ) Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?
38 ) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
39 ) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
40 ) Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.
Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
41 ) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
42 ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
43 ) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
44 ) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
45 ) Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
46 ) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
47 ) Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
48 ) • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
49 ) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
50 ) Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?