2. Deneme Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
2 ) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
3 ) Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
4 ) Yeni motorun alıştırılması (rodaj) süresince aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
5 ) Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
6 ) Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
7 ) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
8 ) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
9 ) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
10 ) Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
11 )
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
12 ) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
13 ) Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
14 ) I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
15 ) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
16 ) Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
17 ) Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
18 ) Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
19 ) 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
20 ) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
21 ) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
22 )
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
23 ) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
24 )
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
25 ) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
26 ) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
27 ) Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
28 ) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur?
29 ) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
30 ) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
31 ) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
32 ) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
33 ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yoluntali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
34 ) I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
35 ) I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
36 ) Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
37 ) * Motor durdurulur.
* Araç el freni ile tespit edilir.
* Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
38 ) Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
39 ) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
40 ) Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?
41 ) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
42 ) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
43 ) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
44 ) I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
45 ) Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
46 ) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
47 ) "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
48 )
I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
49 ) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
50 ) Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?