5. Deneme Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
2 ) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
3 ) Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
4 ) Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
5 ) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
6 ) Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
7 ) Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
8 ) Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
9 ) Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
10 ) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
11 ) Şekildeki soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
12 ) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?
13 ) Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
14 ) Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
15 ) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
16 ) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
17 ) I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
18 ) I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
19 ) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
20 ) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
21 ) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
22 ) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
23 ) Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önüne geçip trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
24 ) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
25 ) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
26 ) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
27 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
28 ) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
29 )
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
30 )
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
31 ) Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
32 ) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
33 ) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
34 ) Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
35 ) Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
36 ) Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
37 ) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
38 ) • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
39 ) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
40 ) • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
41 ) ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
42 ) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
43 ) I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
44 ) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
45 ) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
46 ) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
47 ) • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
48 ) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
49 ) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
50 ) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?