7. Deneme Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
2 ) Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
3 ) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
4 ) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
5 ) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
6 ) Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
7 ) Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
8 ) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
9 ) Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
10 ) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
11 ) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
12 ) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
13 ) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
14 ) I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
15 ) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
16 ) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?
17 ) Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18 ) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
19 ) I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
20 ) Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir?
21 )
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
22 ) Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
23 ) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
24 ) I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
25 ) Araç içinde savrulma
Araçtan dışarı fırlama
Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
26 ) Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
27 )
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
28 ) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
29 ) I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
30 ) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
31 ) Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
32 ) I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
33 ) I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
34 ) • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
35 ) Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
36 ) Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
37 ) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
38 ) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
39 ) Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
40 ) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
41 ) Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
42 ) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
43 ) Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
44 ) Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
45 ) Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
46 ) I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
47 ) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
48 ) Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
49 ) Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
50 ) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?