23 Aralık 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
2 ) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
3 ) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4 ) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
5 ) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?
6 ) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
7 ) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
8 ) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir?
9 ) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
10 ) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
11 ) I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
12 ) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
13 ) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
14 ) Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir?
15 ) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
16 ) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
17 ) Trafik görevlisinin hangi işareti durmayı gerektirmez?
18 ) Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
19 ) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
20 ) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
21 )
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
22 )
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
23 )
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
24 )
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
25 ) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
26 ) Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
27 ) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir?
28 ) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
29 ) Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?
30 ) Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
31 )
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
32 ) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
33 ) * Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde  
* Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
* Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
34 ) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
35 ) Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
36 ) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
37 ) I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
38 ) Tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen belgeye ne denir?
39 ) Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
40 ) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
41 ) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
42 )
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
43 )
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
44 ) Aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
45 ) Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
46 ) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
47 ) Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
48 ) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
49 ) I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
50 ) * Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
* Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
* Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?