7 Ekim 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Bu testte 50 soru bulunmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının bu testi çözmesini tavsiye ediyoruz. Elektronik ehliyet sınavında 50 soru sorulmaktadır ve 45 dakika süre verilmektedir. Bu testi de bu süreyi göz önünde bulundurarak çözmeniz tavsiye edilir. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. Testi tamamla butonuna tıklayarak doğru ve yanlış sayılarınızı öğrenebilirsiniz.


1 ) Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2 ) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
3 ) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?
4 ) Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
5 ) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
6 ) Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
7 ) Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
8 ) Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
9 ) I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
10 ) Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
11 ) Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
12 ) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
13 ) Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
14 ) I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
15 ) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
16 ) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
17 )
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18 ) Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
19 ) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
20 ) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
21 ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
22 ) Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
23 ) Aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi kavşak öncesi yavaşlama çizgisidir?
24 ) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
25 ) Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
26 ) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
27 ) Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
28 )
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Karşıya geçen yayaya yol vermeli
III. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
29 )
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
30 ) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
31 ) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
32 )
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
33 ) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
34 ) I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
35 ) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
36 ) I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
37 ) Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
38 ) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
39 ) I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
40 ) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
41 ) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
42 ) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
43 ) Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
44 ) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
45 ) Araç klima sistemi serin havayı yeteri kadar içeri iletemiyorsa aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi gerekir?
46 ) Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
47 ) Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
48 ) I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
49 ) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
50 ) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?